Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk innbefatter analyser av alle typer av konstruksjoner med hensyn på beregning av spenninger, snittkrefter, forskyvinger, akselerasjoner mm, fra last som virker på konstruksjonen. Det innbefatter også dimensjonering av konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Firmaet kan utføre de fleste typer av slik analyser for de fleste typer av konstruksjoner. Nedenfor er opplistet noen typer av konstruksjoner og som det er utført analyser på.

For beregning av respons er bestemmelse av laster som virker på konstruksjoner av stor viktighet. Ikke alltid kan disse lastene finnes fra standarder. Dette gjelder kanskje spesielt dynamiske bølge- og vindbelastninger. Firmaet har erfaring fra estimering av slike laster og beregning av konstruksjonsrespons fra disse. Se Marinteknikk og Vindteknikk.

 

 Bygninger

 Offshore-konstruksjoner

 Bruer

 Tårn, master og piper

 Konstruksjonsdeler