Vindteknikk 

Med vindteknikk i denne sammenheng menes det som skal til for estimering av vindlaster på konstruksjoner. For det fleste utestående typer av konstruksjoner er vindlaster viktige.

I mange tilfeller er det ikke tilstrekkelig å beregne en statisk vindlast som kan hentes ut fra en standard.  For å kunne beregne dynamisk vindlast trenger en ofte mer av informasjon enn den en kan finne i norske standarder. Det er også  viktig for konstruksjonsanalysen at beskrivelsen av vindlasten blir en integrert del av analysen.  Dette skyldes at mengden av data som beskriver vindlasten er svært omfattende.  Å legge inn vindlasten manuelt som inndata i et generelt konstruksjonsprogram er oftest en ikke farbar veg. Firmaet tilbyr integrerte vind-, vindlast- og konstruksjonsresponsberegninger.

Selv om sluttresultatet er å regne konstruksjonsrespons, er det for mange type av konstruksjoner mye kunnskap en trenger om vindteknikk  for å komme til målet.

En typisk vindresponsanalyse vil bestå i : bestemmelse av vindmiljødata, fra vindmiljø beregne eller simulere vindfelt, fra vindfelt beregne statiske og dynamiske laster på konstruksjoner og konstruksjonens respons på disse.

Analyser som det er utført vindresponsberegninger på i det siste er: Torpevika bru øst ved Bergen, og ny bru over Svinesund.

 Vindmiljødata

 Vindlast

 Konstruksjonsresponsanalyse