Tårn og master 

 

Tårn og master kan dimensjoneres og analyseres med hensyn på statisk og dynamisk respons.

For tårn og master er oftest vindlasten av svært stor betydning. 

Der miljødata for vind ikke er kjent, f eks dimensjonerende ekstremvindhastigheter og turbulens-informasjon, kan det ytes bistand for bestemmelse av disse.

Har tilgjengelig programvare for beregning av statiske og dynamiske vindlaster på tårn og maser, som er er direkte tilknyttet programvaren for beregning av konstruksjonsrespons.

For mer detaljer vedrørende vind, se vindteknikk på dette web-området.

Kan utføre beregninger på de fleste typer av tårn og master.