Marinteknikk

Innen marinteknikk tilbys bestemmelse av bølge- og strømlaster og  konstruksjonstekniske analyser av faste og flytende konstruksjoner, samt båter og skip. Kunnskap om bølger og strøm er en avgjørende faktor for å kunne beregne krefter, spenninger og bevegelser. Vindlast kan også være av vesentlig betyding for marine konstruksjoner. Vedrørende vindlast henvises det til vindteknikk på dette web-området. Det kan utføres integrerte konstruksjonsanalyser for samtidig virkende bølge- og vindlast. Konstruksjonsresponsanalysen kan utføres i frekvens og tidsplanet. Tidsplansanalysene gir mulighet for vising av den analyserte enhetens bevegelser i rommet og tid .

 

 Beregning av bølge- og strømlaster

 Fartøy og offshore-konstruksjoner

 Stigerørsanalyse

 Flytebrygger, enheter for oppdrettsanlegg, ol.