Offshorekonstruksjoner

 

Kan utføre globalanalyser og lokalanalyser for mange typer av offshore relaterte konstruksjoner.

 

Eksempler:

  Jacket-konstruksjoner

  Halvt nedsenkbare flytende konstruksjoner

  Strekkstagsplattformer

 

  Stigerør

  Flammebommer

  Bruer

  Helikopterdekk