BRUER

 

Kan utføre statiske og dynamiske analyser for de fleste typer av bruer.

Analyser som kan utføres er beregning av laster, inkludert vindlast og beregning av brurespons i tidsplanet og frekvensplanet samt estimering av ekstremverdier av responsstørrelser. Disse kan være forskyvninger, akselerasjoner, spenninger og snittkrefter.

 

Brueksempler

 

 Betongbruer

 Hengebruer

 Skråstagsbruer