Konstruksjonsdeler 

 

Spenningsanalyser kan utføres for de fleste typer av konstruksjonsdeler.

 

Spesialprogramvare er utviklet for analyse av:

 

  Trapper

 Rørknutepunkt