Skip og fartøy

For beregning på skip og fartøy vil primært elementmetoden bli benyttet. Både globalanalyser og detaljanalyser kan gjøres. Det vil også kunne gjøres detaljerte utmattingsanalyser og bevegelsesanalyser.

Bølgelasten kan beregnes ut fra dimensjonerende trykk gitt av klassifiseringsselskapet, eller mer detaljert fra bølger og  bølgespektra.

For skip eller fartøy som det bygges flere tilnærmet like av, antas det fornuftig å gjøre sammenligninger mellom resultatene fra forenklede regler gitt av klassifisertingsselskapet og resultatene fra direkte styrkeberegning og fra både enkle og mer avanserte lastberegning som godkjennes av klassifiseringsselskapet.

 

 

 

 

.