Bølge- og strømlaster

For alle marine installasjoner er beregning av bølge- og strømlaster av avgjørende betydning for dimensjoneringen. Beregning av bølge og strøm, og derfra bølgelaster er fagområder som ofte blir utført av andre personer enn de som utfører konstruksjonsanalysene. Fordi bølger og strøm er så viktig for konstruksjonsanalysene, kan dette være uheldig. Det som tilbys er et alternativ til dette.

Dersom miljødata for bølge og strøm ikke er kjent, kan det ytes assistanse for bestemmelse av disse.

Beregning av bølgekrefter kan gjøres som en integrert del av konstruksjonsanalysen. Dette vil bli gjort ved at bølgekinematikk simuleres eller beregnes ut fra de gitte miljødataene. Fra bølgekinematikken beregnes bølgekrefter på konstruksjonen. Bølgekreftene beregne etter metoder som er allment brukt, og anbefalt brukt for dimensjonering. Det tenkes på Morisons ligning for småvolumelementer og beregning av statisk og dynamisk trykk etter potensialteori for storvolum-konstruksjoner. Modeller for beregning av virveavløsningskrefter er også tilgjengelige. Ellers kan andre modeller som ønskes brukt eller utprøvd også sannsynligvis implementeres og brukes i analyser som ønskes utført.

Marinteknikk