Flytende anlegg

Det kan regnes på alle typer av flytende anlegg eller konstruksjoner. Eksempel på dette er havbruksanlegg, flytebrygger og andre flytende elementer, med eller uten bygninger, og med eller uten forankringer eller annet tilknyttet.

For alle marine konstruksjoner er bestemmelse av bølge- og strømlastene en viktig faktor.  

Foruten å beregne krefter, spenninger og kapasiteter, kan også gjøres bevegelsesanalyser for anlegget som viser hvordan anlegget vil bevege seg for gitte sjøtilstander.