Lastberegning

For konstruksjonsteknikk er lastberegning en viktig del. Noen laster er mer komplisert å beregne enn andre.  Firmaet har avansert programvare for last og responsberegning av:     

    Vind
    Bølge og strøm
    Jordskjelv