Jordskjelvbelastninger

Beregninger kan utføres etter ny norsk standard NS 3491-12, andre standarder eller beskrevne forskyvninger eller akselerasjoner av grunnen. Fra disse kan full dynamisk responsanalyse i tidsplanet eller frekvensplanen gjøres, med uttak av responsstørrelser som for andre dynamiske laster.