Programvareutvikling

 

Utvikler programvare for:

    Ingeniørfag og merkantile anvendelser

men hovedsaklig tilknyttet firmaets fagområder.

Programvare kan spesialtilpasses eller utvikles for kunder som har behov for det.

For kunder som skal prosjektere eller selge standardiserte typer av konstruksjoner kan det lages programvare for automatisert prosjektering og tilbudsgenerering.

Firmaet har tatt på seg vedlikeholdet av et programsystem som heter SVING, som er utviklet av Hans Bjørge.  Dette kan brukes for dynamiske responsberegninger fra vindlast. Programmet har vært benyttet i forbindelse med prosjektering av mange  bruer i Norge. (Blant de siste er Ny Svinesundbru, Torpevika Øst, Sandesundet )