Forankringssystemer

Både konstruksjoner på land og sjø kan trenge forankringssystemer. Forankringssystemer på land kan være barduneringer av tårn og master, eller f eks system for forankring av vindmøller. På sjø kan det være forankring av båter, fartøy, havbruksanlegg flytende plattformer og mye mer. Alt dette vil firmaet kunne regne på, og med avanserte metoder.